Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Důležité odkazy

 Důležité odkazy

 

V této sekci naleznete odkazy na důležité stránky ohledně psů

Moravskoslezský kynologický svaz - www.msks.cz

Českomoravská kynologická unie - www.cmku.cz

Český kynologický svaz - www.kynologie.cz

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY

Národní zkušební řád
ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI (ZZO)

Kritéria pro zkoušku ZZO
1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body
1. P o s l u š n o s t:
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsob ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10
d) za pochodu odložení vleže ZP 10
e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10
f) odložení psa (15 kroků) ZP 10 60 (42)
2. S p e c i á l n í c v i k y
a) přivolání psa za ztížených podmínek ZP
b) chování psa ve skupině osob ZP
c) chování psa krátkodobě přivázaného
a ponechaného o samotě ZP

 

A. ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO MINIMA (ZM)

Stáří psa nejméně 12 měsíců.
Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut. Z 50 (35)
2. Poslušnost :
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10
d) aport volný (předmět psovoda) ZP 10
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10 50 (35)
3. Obrana :
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP 10
b) označení pomocníka 10
c) ochrana psovoda ZP 10
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10
e) odolnost psa (náznak úderů) 10 50 (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana) 150 (105)

Zkušební řád Kynologické jednoty ČR Brno

ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP
KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZOP
Stáří psa nejméně 10 měsíců.
Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky.

OBSAH ZKOUŠKY ZOP
I.Základní část
1. Přivolání - volba ze dvou variant;
a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
b) za pohybu k noze psovoda
2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)
3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
4. Sedni - lehni - vstaň ( na vodítku (10 bodů)
5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)
II. Cviky skupinové a speciální.
Počet psů ve skupině je 3 -5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po
dohodě s rozhodčím.
Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)
Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku ) (10 bodů)
Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)
Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)
Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)
CELKEM 100 bodů

Mezinárodní zkušební řád

BH Zkouška doprovodného psa
dělí se na :
oddíl B poslušnost, celkem 60 bodů
oddíl D chováni v dopravním ruchu

Složení této zkoušky je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek podle tohoto zkušebního řádu. 

BH oddíl B - poslušnost
Ovladatelnost na vodítku
15 bodů
Ovladatelnost bez vodítka
15 bodů
Odložení vsedě
10 bodů
Odložení vleže s přivoláním
10 bodů
Dlouhodobé odložení
10 bodů
Celkem
60 bodů
Průchod skupinou pohybujících se osob se provádí během ovladatelnosti na vodítku i bez vodítka. Psovod se psem musí obejít jednu osobu zprava a jednu zleva (např. ve formě číslice 8) a alespoň jednou se musí v blízkosti jedné z osob ve skupině zastavit. 

BH oddíl D - chování v dopravním ruchu

Následující cviky probíhají mimo cvičiště na vhodně zvoleném místě v městském ruchu. Rozhodčí ve spolupráci s vedoucím zkoušek rozhodne, kde se tyto cviky budou konat (ulice, cesta nebo náměstí). 
1. Chování psa ve skupině osob
2. Chování psa k cyklistům
3. Chování psa v dopravním ruchu
4. Chování psa k běžcům či bruslařům
5. Chování psa k jiným psům
6. Chování uvázaného psa krátkodobě ponechaného o samotě, jeho chování k ostatním zvířatůmTOPlist