Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

Vítejte na stránce kynologického klubu - Pejskaři Sedlnice

Opět přijímáme nové členy! 

 

KUDY K NÁM:

Naše výcvikové prostory se nově nacházejí za dětským a fotbalovým hřištěm uprostřed obce.

Co si vzít sebou na výcvik
- pevný obojek, nebo řetízek (případně mít náhradní, kdyby došlo k roztrhnutí)
- kšíry a postroje nejsou k výcviku vhodné.
- pevné vodítko
- pro agresivní psy náhubek
- vodu a misku na pití pro psa
- pamlsky
- očkovací průkaz

VÝCVIKOVÉ DNY
 odkaz na kalendář výcviku:

"https://calendar.google.com/calendar/embed?src=student.upce.cz_fm7davgvq95bj7pigt0qg3sa6o%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FPrague

Neděle od 9:00  

Středa - v období zimního času výcvik zrušen

Individuální výcvik - během výcviku ve výcvikové dny se snažíme pejsky naučit základní poslušnosti a socializaci. Učíme psovody, jak psa zvládnout a naučit ho základy poslušnosti. Kdo má zájem o intenzivní přípravu na závody, zkoušky a výstavy (je možná i účast nečlenů klubu), nechť se obrátí na Bohdanu viz. kontakty.


Agility - tuto disciplínu děláme pouze pro zábavu, protože pejsky to baví a je to pro ně příjemným spestřením. Takže se u nás neběhá na profi úrovni, ale amatérsky. Agility na vyšší úrovni se věnuje Štěpánka Maňásková, takže kdo má zájem se tomuto sportu věnovat více, ať se na ni obrátí, ráda poradí a pomůže v začátcích.

VÝCVIKOVÝ ŘÁD

1. psovod přivádí psa na organizovaný výcvik řádně vyběhaného a vyvenčeného. V případě, že se pes vyprázdní v oploceném areálu , je psovod povinen exkementy po svém psu uklidit.
2.háravé feny mají na cvičiště v době organizovaného výcviku vstup zakázán
3. psovodi dohlédnou na své psy, aby neznačkovali na překážky. V        případě, že k tomu dojde, tak označkované místo omyjí vodou.

4. na cvičišti je zakázáno používat při výcviku psa nepřiměřené fyzické

a psychické tresty a donucovací pomůcky

5. agresivní psi budou v prostorách cvičiště vždy opatřeni náhubkem.
6. psi musí mít platné očkování proti vzteklině
7. v případě, že se u psa objeví nakažlivá nemoc, nebo parazité je povinen ostatní členy informovat o této skutečnosti
8. u dětí mladších 18 let je nutno přinést souhlas rodičů s tím, aby dítě na cvičiště docházelo
9. za ublížení na zdraví lidí, jiných psů a jiné škody způsobené psem je vždy zodpovědný majitel psa, nikoli výcvikář
10. pokud psovod přivede na výcvik rodinné příslušníky je povinen je poučit o správném chování, aby se k cizím psům nepřibližovali, a je zodpovědný za to, aby nedošlo ke zranění těchto rodinných příslušníku od psů, či případně zraněním na překážkách
11.v době organizovaného výcviku, tj. ve výcvikových dnech (v neděli a ve středu) a při sportovních akcích se členové klubu, hosté i návštěvníci bez výjimky řídí pokyny výcvikáře. Mimo uvedenou dobu je aktivita na cvičišti soukromou záležitostí dotyčné osoby.

12. v době organizovaného výcviku, tj. ve výcvikových dnech (v neděli a ve středu) jsou psi čekající na začátek výcviku na vodítku a pod plnou kontrolou svých psovodů. Volné pobíhání psů a neobvyklé aktivity psovodů - např. střelba v areálu cvičišti jsou možné pouze po dohodě všech přítomných a po svolení výcvikáře, je li přítomen. V prostorách cvičiště jsou psovodi povinni na své psy dohlížet, tak aby nedocházelo k obtěžování ostatních psů a psovodů.
13. v prostorách cvičiště je k dispozici klubovna. Do této klubovny je zákaz vstupu psům!
14. při opuštění cvičiště se poslední odcházející ujistí, že došlo k uklizení všech překážek (popřípadě provede úklid sám) a uzamčení dveří klubovny a obou vchodových bran.

 

 

TOPlist